Monuta Helpt
Monuta Helpt bij nog meer prachtige initiatieven! Lees online  |  Afmelden
Monuta Helpt
 
Monuta Helpt nieuwsbrief
augustus 2017
 
Monuta Helpt doneert en ondersteunt weer mooie projecten en initiatieven.
 
 
Beste mevrouw de Jong,

Het bestuur van Monuta Helpt kende opnieuw aan veel mooie projecten een donatie toe. In deze nieuwsbrief leest u over de gesteunde projecten, maar ook over de praktische hulp die Monuta Helpt biedt. En save the date: het Monuta Helpt Event vindt plaats op donderdag 9 november.
 
Inhoud
  Maar liefst € 54.955,- toegekend
  Een paar aanvragen uitgelicht
  Ondersteuning via helpende handen
  Monuta helpt Event: 9 november 2017 
  Belangrijke data
Maar liefst € 54.955,- toegekend aan prachtige aanvragen
Onder voorzitterschap van Anita Witzier, besprak het bestuur van Monuta Helpt op donderdag 13 juli alle aanvragen van het tweede kwartaal van dit jaar. Ze honoreerde weer tal van prachtige initiatieven en schonk in deze ronde maar liefst € 54.955,- aan 23 projecten.

Bekijk alle toegekende aanvragen >


 
Een paar aanvragen uitgelicht
Vele initiatieven die binnenkomen bij Monuta Helpt zijn mooi en bijzonder. Een aantal lichten we graag even uit. Zoals het initiatief dat waardevolle ontmoetingen voor (kwetsbare) ouderen verzorgt. En een aanvraag die terminaal zieke kinderen de mogelijkheid geeft tot het laten vastleggen van hun levensverhaal. Maar ook het project voor een snoezelkamer die ernstig zieke kinderen en hun ouders en eventuele broers of zussen een klein beetje wil ontzorgen.

Lees meer over deze en meer prachtige initiatieven >
Ondersteuning via helpende handen
Monuta Helpt ondersteunt initiatieven door het geven van financiële steun, maar stelt ook haar ambassadeurs beschikbaar. Zo mag iedere medewerker van Monuta een dag per jaar zijn werkplek verruilen om zich buiten Monuta in te zetten. Bijvoorbeeld om de tuin van een verpleegtehuis op te knappen of ouderen te begeleiden bij een dagje uit. Want Monuta weet uit ervaring hoe zwaar de fase rondom afscheid nemen soms kan zijn. Voor de persoon zelf, maar ook voor familie en naasten die vaak de zorg op zich nemen. Het bieden van helpende handen kan dan heel waardevol zijn.
Monuta helpt Event: 9 november 2017
Donderdag 9 november organiseert Monuta Helpt weer haar jaarlijkse event op lokatie Mereveld. De invulling van dit event is iets anders dan voorgaande jaren. Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom! Begin oktober ontvangt u een uitnodiging, maar zet donderdag 9 november alvast in uw agenda.
 
Belangrijke data
Sluitingsdatum in te dienen aanvragen:    6 oktober 2017 
Bestuursvergadering:  27 oktober 2017
 
Blijf op de hoogte: Facebook   Twitter
 
Bezoekadres
Monuta
Schumanpark 11
7336 AM Apeldoorn
 
Postadres hoofdkantoor
Monuta
Postbus 20
7300 AA Apeldoorn
Monuta Helpt
monutahelpt@monuta.nl
(rnummer:) (sscagent:)